Konferencja Interakcja-Integracja2019

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniach 20 – 22 marca w Hevelianum w Gdańsku odbywa się konferencja INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019, doroczne forum członków Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – unii instytucji pożytku publicznego, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.
Jednym z prelegentów jest dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, pan Wojciech Jankowski. Najpierw poprowadził prelekcję pt. „Nauczyciel w centrum nauki? Weź ich na warsztat – burza mózgów, metoda design thinking”, a następnie wspierał uczestników warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniem.