Aktualności

Piotr Malecha

Doradca metodyczny chemii, posiada stopień naukowy doktora Ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Gdańsku Egzaminator OKE w Gdańsku Nauczyciel chemii w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa)   Więcej…

Stella Laudańska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego (szkoła podstawowa) Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, egzaminator OKE, socjoterapeuta Absolwentka Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacji w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – szkolenie nauczycieli m.in.w zakresie rozwijania kompetencji Więcej…

Grażyna Szotrowska

Doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wos-u Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel roku 2005 Autorka programu ”Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich” Autorka licznych artykułów w czasopismach oświatowych, współautorka  ćwiczeń  egzaminacyjnych z historii i wos-u Więcej…

Grażyna Grzymała

Doradca metodyczny biologii w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych Członek Polskiego Towarzystwa Neurodydaktycznego Egzaminator: egzaminu maturalnego z biologii Studia podyplomowe : informatyka dla nauczycieli Zakres prowadzonych zajęć: –  prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z biologii –  współpraca z Zakładem Anatomii i Więcej…