Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka

Utwór literacki jako inspiracja do działań wychowawczych. Komponenty osobowości człowieka. Kształtowanie emocjonalności dziecka. Myślenie pytajne w pracy z tekstem. Metodyka pracy warsztatowej w edukacji wczesnoszkolnej.   Liczba godzin: 10 Odpłatność: 60 zł Prowadzenie: Renata Wolińska   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka

Rola rodziców w szkole/przedszkolu. Bariery w relacjach rodzice – nauczyciele. Model grupy rodziców – dynamika grupy społecznej. Tworzenie procedur kontaktów z rodzicami. Zasady konstruktywnej krytyki rodzica. Mechanizmy obronne rodziców „kłopotliwych”. Strategie prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami. Typy trudnych rodziców i Więcej…