Wiosenne warsztaty katechetyczne za nami.

Opublikowane przez Ireneusz Trojanowicz w dniu

Przez trzy dni, w trzech miejscach – Gdynia, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Wejherowo, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Puck, sala w Centrum Duszpastersko–Kulturalnym im. Bp. Dominika.
Odyły się wiosenne warsztaty dla katechetów z północnej części diecezji gdańskiej, w której uczestniczyło przeszło 150 nauczycieli religii. Warsztaty poprowadzili – ks. dr Krystian Wilczyński – dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej i mgr Natalia Kmiecicka – wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej. Pierwsza część spotkania to analiza materiałów, które zostały zebrane podczas jesiennych spotkań. Pozwoliło to na ukierunkowanie działań, które Rada Wydziału Katechetycznego w najbliższym czasie podejmie. Druga część to wykład wykład O. dr Piotra Kwiatka OFMCap o porażce, kryzysie i przezwyciężaniu trudności oraz zajęcia w małych grupach na tekstach biblijnych. Miła atmosfera, miejsce spotkania pozwoliły na budowanie integracji środowiska, który tworzą nauczyciele religii. Dało nam to chęć do dalszej pracy i dzielenia się naszym dorobkiem zawodowym.