Warsztaty dekanalne dla katechetów

Opublikowane przez Joanna Gawron w dniu

W dniach 23 i 29 września odbyły się jesienne warsztaty dekanalne dla nauczycieli religii Archidiecezji Gdańskiej. Tematem spotkania były gry terenowe, czyli nietuzinkowe lekcje dla nietuzinkowych nauczycieli. W czasie szkolenia katecheci zdobyli umiejętność tworzenia inspirujących zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem gier terenowych, co niewątpliwie przyczyniło się do wzbogacenia ich warsztatu pracy, a także rozwoju kreatywności i współdziałania z innymi. Druga część szkolenia odbędzie się wiosną, kiedy nauczyciele będą mieli możliwość  wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce (zajęcia w terenie – realizacja miejskiej gry dydaktycznej). Efektem szkolenia ma być zdobycie doświadczenia, które nauczycielereligii wykorzystają przy tworzeniu własnych gier terenowych.

Warsztaty prowadziły: doradca metodyczny religii Joanna Gawron i doradca metodyczny historii Grażyna Szotrowska.