Szkolenie „Stres w pracy. Wypalenie zawodowe”.

Opublikowane przez Marzena Paradowska w dniu

Dnia 5 listopada w Jastrzębiej Górze, członkinie ZNP oraz doradcy metodyczni Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Marzena Paradowska i Anna Zięba przeprowadziły szkolenie pt. ,,Stres w pracy. Wypalenie zawodowe”. Zjawisko wypalenia dotyka wszystkich grup zawodowych, jednak nauczyciele są wyjątkowo na nie narażeni, z uwagi na pracę z ludźmi.

Czym jest stres i wypalenie zawodowe? W jaki sposób je rozpoznać, przeciwdziałać i leczyć? Uczestnicy warsztatów pochylili się nad tym problemem w grupach zadaniowych.

Zapraszamy dyrektorów placówek edukacyjnych do skorzystania z szkolenia oraz zapoznanie się z pełną ofertą naszych doradców.