Szkolenie Rady Pedagogicznej „Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez Anetta Lilla Czoska w dniu

W dniu dzisiejszym 09 grudnia odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 10 w Lęborku na temat Kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej, które poprowadziły Maria Bazaczek i Anetta Czoska Szkolenie dotyczyło zagadnień: Czym jest kompetencja? Czy można ją utożsamiać z predyspozycją i talentem? Podstawy prawne kompetencji kluczowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – gdzie znaleźć w niej kompetencje kluczowe? Idea uczenia się przez całe życie i jej korzyści. Katalog kompetencji kluczowych. Metody pracy umożliwiające nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych przedszkolaków. Przykłady dobrych praktyk – sposoby realizacji, konkretne zabawy i zajęcia. Dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty:

https://www.facebook.com/1837615309852066/posts/3035907236689528/