Spotkanie sieci współpracy za nami

Opublikowane przez Stella Laudańska w dniu

29 kwietnia odbyło się inauguracyjne spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka polskiego. Tematem inspirującej dyskusji były elementy twórcze w opowiadaniu, jednej z form wypowiedzi sprawdzanej podczas egzaminu ósmoklasisty. Sieć współpracy to przestrzeń sprzyjająca wymianie doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk, a także poszukiwaniu twórczych rozwiązań. Bardzo dziękujemy za wartościowe i inspirujące spotkanie. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym:)

Koordynatorki sieci: Beata Fiszer, Stella Laudańska

doradcy metodyczni GODN