Spotkanie sieci nauczycieli religii

Opublikowane przez Joanna Gawron w dniu

W dniu 28 maja 2021 r. odbyło się spotkanie sieci nauczycieli religii,
na którym podsumowano pracę w bieżącym roku szkolnym. Katecheci mieli możliwość wymiany doświadczeń, uwag i wskazówek dotyczących obecnej sytuacji w katechezie. Była to świetna okazja do gromadzenia informacji o dobrych praktykach i dzielenia się zdobytą wiedzą. Omówione zostały trudności w nauczaniu spowodowane pandemią i koniecznością kształcenia na odległość. Zwrócono uwagę na negatywne skutki nauki zdalnej, ale zauważone zostały również pozytywy. Spotkanie zakończyło się
przedstawieniem wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Gawron

doradca metodyczny religii, GODN,