Rozważania na temat pytań.

Opublikowane przez Renata Wolińska w dniu

Dnia 19 listopada 2020 odbyło się szkolenie on-line dla nauczycieli zainteresowanych tematem Magia pytań. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące znaczenia pytań w rozwoju poznawczym dziecka oraz roli myślenia pytajnego w kształtowaniu kreatywnego myślenia. Rozważania dotyczyły również błędów, które popełniamy w zadawaniu pytań dzieciom i w aranżacji przestrzeni sprzyjającej zadawaniu pytań przez dzieci. Planowane są kolejne edycje tego szkolenia w styczniu.

Zapraszam Renata Wolińska doradca GODN