Myślenie pytajne i pytanie, jako narzędzie stymulujące.

Opublikowane przez Renata Wolińska w dniu

Serdecznie zapraszam na II już edycję szkolenia. Pierwsza wywołała duże zinteresowanie tematem wśród nauczycieli szkół podstawowych, stąd też kolejna propozycja spotkania. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia są na stronie GODN/doradcy/Renata Wolińska .