MATURA 2021 z biologii

Opublikowane przez Anna Zatwarnicka w dniu

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na spotkanie podczas którego prowadzący

mgr Grzegorz Zagulski (OKE GDAŃSK) dokona analizy błędów popełnianych na maturze 2021.

Przedstawi swoje refleksje, wnioski oraz zinterpretuje informator maturalny obowiązujący od 2023 roku.

Zapisy na stronie: www.godn.eu/oferta/