Uczeń z Ukrainy na lekcji języka polskiego

Opublikowane przez Stella Laudańska w dniu

23 marca odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka polskiego SP. Pilną potrzebą okazał się temat związany z obecnością dzieci z Ukrainy w naszych klasach, szkołach. Zagadnienia metodyczne przybliżyła P.Malwina Kiełbratowska, doświadczona w pracy z cudzoziemcami. Oprócz cennych wskazówek w zakresie materiału, słownictwa czy najbardziej skutecznych form ćwiczeń językowych można było poznać metody pracy w klasach mieszanych, z którymi obecnie mamy do czynienia najczęściej. Dziękujemy za spotkanie.
koordynatorki sieci: Beata Fiszer, Stella Laudańska