Stella Laudańska

Doradca metodyczny z zakresu języka polskiego (szkoła podstawowa).

Polonistka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Gdyni. Egzaminator OKE, socjoterapeutka, absolwentka Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacji w Gdyni.

Koordynatorka sieci współpracy KREATYWNI dla nauczycieli poszukujących twórczych rozwiązań w edukacji.

Zakres konsultacji:

  • rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych uczniów,
  • stosowanie metod aktywizujących,
  • wykorzystanie neurodydaktyki w pracy z uczniem,
  • konstruowanie gier dydaktycznych,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • konstruowanie scenariuszy zajęć,
  • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
  • rozwijanie kompetencji miękkich m.in. umiejętności współpracy.

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: