Stella Laudańska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego (szkoła podstawowa)

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, egzaminator OKE, socjoterapeuta

Absolwentka Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacji w Gdyni

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– szkolenie nauczycieli m.in.w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów, stosowania metod aktywizujących, neurodydaktyki oraz gier edukacyjnych

– konsultacje w zakresie konstruowania scenariuszy zajęć, projektów innowacji pedagogicznych

– wsparcie dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Kategorie: Nasi doradcy