Małgorzata Onasch-Ptaszyńska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny w zakresie geografii
Egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego

Zakres prowadzonych zajęć:
– doświadczenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
– metody aktywizujące na lekcjach przyrody i geografii
– lekcje terenowe w edukacji wczesnoszkolnej i nauczaniu geografii
– doświadczenia/ eksperymenty w nauczaniu przyrody
– praca z uczniem słabosłyszącym/ surdopedagogika

Kategorie: Nasi doradcy