Grażyna Grzymała

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny biologii w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Członek Polskiego Towarzystwa Neurodydaktycznego
Egzaminator: egzaminu maturalnego z biologii

Studia podyplomowe : informatyka dla nauczycieli

Zakres prowadzonych zajęć:
–  prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z biologii

–  współpraca z Zakładem Anatomii i Neurobiologii GUMed przy organizacji objętego Patronatem GODN – międzynarodowego  konkursu wiedzy neurobiologicznej dla młodzieży „BRAIN BEE”
–  doradztwo w zakresie: pracy z uczniem zdolnym

– współpraca z fundacją DKMS: Pokonajmy Nowotwory Krwi

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Kategorie: Nasi doradcy