Grażyna Szotrowska

Doradca metodyczny historii. Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni.

Nauczyciel Roku 2005. Twórca i realizator projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych, autorka gier miejskich.

Zakres prowadzonych zajęć:

  • spotkania metodyczne dla nauczycieli historii;
  • lekcje otwarte, wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;
  • sieci współpracy: Organizacja zajęć terenowych ; Scenariusze zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych. 

Konsultacje z zakresu:

  • trudne relacje z rodzicami
  • wsparcie w planowaniu i realizacji gier miejskich
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  • doradztwo z zakresu metod aktywizujących rozwijających kreatywność wśród uczniów;

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: