Grażyna Grzymała

Doradca metodyczny biologii w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Członek Polskiego Towarzystwa Neurodydaktycznego
Egzaminator: egzaminu maturalnego z biologii

Studia podyplomowe : informatyka dla nauczycieli

Zakres prowadzonych zajęć:

  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z biologii
  • współpraca z Zakładem Anatomii i Neurobiologii GUMed przy organizacji objętego Patronatem GODN – międzynarodowego  konkursu wiedzy neurobiologicznej dla młodzieży „BRAIN BEE”
  • doradztwo w zakresie: pracy z uczniem zdolnym
  • współpraca z fundacją DKMS: Pokonajmy Nowotwory Krwi

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: