Szkolenia dla rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych. Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o  kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów szkolenia (termin, godziny).

Każde ze szkoleń może być zrealizowane w trakcie minimum 2 godzin dydaktycznych (1,5 godz. zegarowej).

Tel: 58 765 07 92

Koszt godziny dydaktycznej (45 minut): 250 zł brutto.

Tematyka szkoleniaProwadzący
Kompetencje kluczowe w przedszkolu Anetta Czoska
Maria Bazaczek
Jak skutecznie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego? Anetta Czoska
Maria Bazaczek
Programy edukacyjne rozwijające kreatywność. Anna Drotlew
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniówAnna Kulińska
Konflikt pokoleń w dobie internetuAnna Kulińska
Interkulturowość w edukacjiAnna Kulińska
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czasAnna Zięba
Marzena Paradowska
Wirtualna rzeczywistość w sali lekcyjnej.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Office 365- jak zostać szkołą w Chmurze?Beata Chojnowska- Gąsiorek, Sebastian Ropel
TIK-owy warsztat pracy kreatywnego nauczyciela.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Pracownia robotyki i nauka programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Dziecko w sieci. Jak zadbać o bezpieczeństwo?
(możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców)
Beata Chojnowska-Gąsiorek
Ocenianie wspierające proces uczenia sięBeata Fiszer
Ocenianie kształtujące w praktyce (w klasach 4-8 SP) Beata Fiszer
Kompetencje kluczowe – po co i jak rozwijać je w szkole? Beata Fiszer
Kompetencje kluczowe – całoroczne wsparcie dla szkoły (pomoc w diagnozie + oferta szkoleniowa dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb)Beata Fiszer
Polityka antymobbingowa w placówkach oświatowychDorota Płotka
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - kary i nagrodyDorota Płotka
Współpraca z rodzicami – partnerstwo czy działanie pod presją? Elżbieta Andruchów
Jak przywrócić ucznia szkole? - praca z klasą po zdalnym nauczaniuElżbieta Andruchów
Korzyści dla uczniów, szkoły i gminy wynikające z nauczania języka kaszubskiego w szkole.Elżbieta Pryczkowska
Jak kształtować kompetencje przyszłości - nowy sezon doskonalenia warsztatu pracy nauczycielaJustyna Kalota
"Po pierwsze zaciekawić" - czyli lekcja ubrana w kompetencje STEAMJustyna Kalota
Sytuacje rodzinne a praca wychowawcza w szkole Krystyna Ciesielska
Ocenianie w klasach młodszych Krystyna Ciesielska
Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji rówieśniczej w szkole

( szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).
Lucyna Lewandowska
Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce ( szkoła podstawowa)Lucyna Lewandowska
Zasoby poznawcze i emocjonalne nauczycielaMałgorzata Moczulska
Modele komunikacji w sytuacjach trudnych – przemęczenie, brak
porozumienia, agresja
Małgorzata Moczulska
Modele komunikacji i praca nad emocjami dla nauczycieli przedszkoliMałgorzata Moczulska
Sztuka rozmawiania z dziećmi o pieniądzach – edukacja finansowa dla
dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Szkolne laboratorium – pomysły na przeprowadzenie zajęć doświadczalnych
w klasach I-IV
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Nauczanie przez doświadczenie – propozycje doświadczeń przyrodniczych
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czasMarzena Paradowska
Anna Zięba
Pierwsza pomoc przedmedycznaPaweł Mikłaszewicz
Znaczenie postawy nauczycieli w profilaktyce kłopotliwych zachowań uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa)Renata Wolińska
Współpraca z rodzicami – wyzwanie dla nauczyciela (przedszkole, szkoła podstawowa) Renata Wolińska
Rozwijanie zdolności twórczych u młodszych
uczniów
Renata Wolińska
Dziecko z zespołem ADHDRenata Wolińska
Budowanie relacji rodzic – nauczyciel i ich wpływ na osobowość dzieckaRenata Wolińska
Jak wspierać uczniów w świadomych wyborach edukacyjno-zawodowychMonika Piekarz
Stres w pracy. Wypalenie zawodowe nauczycieli.Wojciech Jankowski
Justyna Olewińska
Marzena Paradowska
Anna Zięba

Formularz zgłoszenia na szkolenie