Warto wiedzieć, jak pracuje mózg – neurodydaktyka w procesie poznawczym i emocjonalnym

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi we wnioskowaniu i procesie decyzyjnym. Pułapki myślenia – proces postrzegania, stany emocjonalne i formułowanie osądów – procesy oceny i podejmowania decyzji. Jak wpływać na koncentrację uwagi i transfer informacji. Jak wzbudzać motywację i myślenie twórcze w procesie uczenia się – metody pracy z uczniem. Mnemotechniki jako narzędzia rozwijające kreatywność i ułatwiające szybkie i skuteczne zapamiętywanie. Wykorzystanie właściwości mózgu do angażowania uczniów w proces uczenia się.

 

Liczba godzin: 10

Odpłatność: 55 zł

Prowadzenie: Urszula Sierżant

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie