Uczeń w świecie społecznym

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie. Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na kształtowanie postaw i wdrażanie zasad moralnych. Wspieranie dziecka w procesie rozwoju i internalizacji wartości. Wypracowanie strategii reagowania i kształtowania postaw. Dostarczenie nauczycielowi wiedzy w zakresie skutecznego wywierania wpływu, aby konstruktywnie reagował na trudne zachowania uczniów i efektywnie planował sytuacje wychowawcze oparte na wartościach. Model komunikacji Schulza von Thuna. Budowanie relacji i autorytetu nauczyciela. Poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej.

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie