Tutoring szkolny – innowacyjna metoda pracy z młodzieżą

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Wprowadzenie do tutoringu i jego psychologiczne podstawy. Tutoring jako docelowa forma pracy z uczniem i zespołem klasowym w zaleceniach MEN. Sposoby diagnozowania  potrzeb i talentów z zastosowaniem metod coachingowych. Case study, metoda problemowa i esej tutorski. Edukacja spersonalizowana i wartości w pracy tutora. Praktyczne zastosowanie narzędzi i metod tutoringowych.

Liczba godzin: 8

Odpłatność: 50 zł

Prowadzenie: Maria Łojek-Kurzętkowska

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie