Równe prawa i obowiązki. Przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku rówieśniczym

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Zapoznanie z pojęciem dyskryminacji. Prawa człowieka i prawa ucznia. Sposoby i formy przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Metody i narzędzia edukacji wspierającej równe traktowanie. Omówienie zjawiska dyskryminacji w sieci oraz sposobów jej przeciwdziałania. Pomysły i praktyki edukacyjne wspierające równe prawa i obowiązki dzieci i młodzieży.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 35 zł

Prowadzenie: Maria Łojek-Kurzętkowska

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie