Praca edukacyjna i terapeutyczna z dzieckiem z dysleksją rozwojową

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Jakie są objawy ryzyka dysleksji rozwojowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej – najnowsze koncepcje wyjaśniające przyczyny trudności o charakterze dyslektycznym. Z jakimi trudnościami borykają się dzieci z dysleksją rozwojową w nauce pisania, czytania oraz innych przedmiotów i na dalszych etapach edukacji. W jaki sposób pracować z uczniem z dysleksją nie tylko na zajęciach terapeutycznych. Codzienna praktyka czyni mistrza – wskazówki i ćwiczenia.

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie