Porozumienie bez przemocy

Opublikowane przez Administrator w dniu

Komunikacja jako jedyne i złożone narzędzie wychodzenia z kryzysu w relacjach. Wywieranie wzajemnego wpływu na poglądy, emocje i zachowania nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Zasady komunikacji. Dynamika emocji. Zmienianie perspektyw w procesie komunikacji. Komunikaty blokujące porozumienie i wyjście z konfliktowej sytuacji oraz  komunikaty ułatwiające szukanie rozwiązań i obniżające zdenerwowanie, złość i agresję. Spostrzeżenia bez ocen.

Wyrażanie emocji trudnych i branie odpowiedzialności za emocje uczestnika komunikacji. Kontrolowane wyrażanie gniewu. Używanie w komunikacji siły obronnej, a nie karzącej. Skuteczność komunikatów empatycznych.

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie