Planowanie pracy w przedszkolu

Opublikowane przez Administrator w dniu

Planowanie pracy w przedszkolu w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych dzieci w wieku 3-6 lat.

Ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i zabaw (z zastosowaniem przemienności zajęć dynamicznych i statycznych), miesięczne plany pracy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapoznanie z literaturą i prasą fachową.

Prowadzący : Ewa Marlena Włoch

Czas trwania : 6 godzin

Cena: szkolenie bezpłatne

 

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie