Origami i matematyka – podstawy

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi bazami origami. Wykorzystanie kartki papieru do stworzenia wielokątów foremnych (forma płaska, jednokartkowa). Forma kostki sześciennej 6-modułowej jako baza wprowadzenia do własności figur przestrzennych.

Formularz zgłoszenia na szkolenie