Efektywne nauczanie

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o metody i formy pracy, które są kluczem do efektywnego nauczania i uczenia się. Aby mówić o efektywnym nauczaniu należy skłonić uczniów do świadomego uczestnictwa w procesie nauczania. Jak tego dokonać? Jak dobierać metody nauczania? Jak zaplanować lekcję i przeprowadzić ją w sposób atrakcyjny? Jak przeprowadzić odwróconą lekcję? Zadaniem kursu jest odpowiedź na te i inne pytania oraz przegląd aktywizujących metod pod kątem ich szybkiego wprowadzenia na lekcjach.

 

Liczba godzin: 20

Odpłatność: 70 zł

Prowadzenie: Grażyna Szotrowska

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie