Edukacja i rozwój – jak wspierać ucznia

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Omówienie zagadnień związanych z procesem postrzegania siebie i otoczenia przez pryzmat wartości, wzorców kulturowych i medialnych. Wielokanałowość przekazu. Moc wpływu społecznego, a subiektywne sytuacje, zmienianie schematów i modyfikacja poglądów. Zmiana postaw przez zmianę zachowania w zależności od pełnionych ról, zadań i oczekiwań. Motywacja i motywowanie – warunki skutecznego wywierania wpływu i wspierania ucznia w rozwoju. Wypracowanie strategii oddziaływań wprowadzających zmiany w zachowaniu ucznia.

Formularz zgłoszenia na szkolenie