Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Etiologia i częstotliwość zaburzenia. Typy nadpobudliwości psychoruchowej, rozpoznawanie dziecka z ADHD.  Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole, zasady postępowania z dzieckiem hiperkinetycznym. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rola uwagi w procesie poznawczym. Rozwój uwagi dziecka oraz czynniki wpływające na jej jakość. Redagowanie opinii dla ośrodków diagnostycznych. Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD.

 

Liczba godzin: 16

Odpłatność: 80 zł

Prowadzenie: Renata Wolińska

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie