Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Utwór literacki jako inspiracja do działań wychowawczych. Komponenty osobowości człowieka. Kształtowanie emocjonalności dziecka. Myślenie pytajne w pracy z tekstem. Metodyka pracy warsztatowej w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Liczba godzin: 10

Odpłatność: 60 zł

Prowadzenie: Renata Wolińska

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie