Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Utwór literacki jako inspiracja do działań wychowawczych. Komponenty osobowości człowieka. Kształtowanie emocjonalności dziecka. Myślenie pytajne w pracy z tekstem. Metodyka pracy warsztatowej w edukacji wczesnoszkolnej.

Formularz zgłoszenia na szkolenie