Dobry błąd – o wykorzystaniu błędów uczniowskich w procesie edukacyjnym

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Jak wykorzystać błędy popełniane przez uczniów do planowania procesu edukacyjnego. Jak rozpoznać symptomy zachowań dla osiągnięcia „błędnych celów”. Jak pracować z uczniem, by jego błędy stały się źródłem samopoznania i motywacji do dalszej pracy.

Formularz zgłoszenia na szkolenie