Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Rola rodziców w szkole/przedszkolu. Bariery w relacjach rodzice – nauczyciele. Model grupy rodziców – dynamika grupy społecznej. Tworzenie procedur kontaktów z rodzicami. Zasady konstruktywnej krytyki rodzica. Mechanizmy obronne rodziców „kłopotliwych”. Strategie prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami. Typy trudnych rodziców i sposoby radzenia sobie z nimi.

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie