Aktywizujące metody nauczania: dyskusja, debata, design thinking

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Wprowadzenie teoretyczne i warsztaty w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania. Uczestnicy poznają zasady debaty oksfordzkiej, dyskusji panelowej, dyskusji typu akwarium, Open Space Technology, dyskusji sokratejskiej i Design Thinking. Sposoby wykorzystania poznanych metod w działaniach edukacyjnych na różnych etapach kształcenia. Przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych projektów.

Formularz zgłoszenia na szkolenie