Kursy dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

WAŻNE:

Informację o terminie, miejscu oraz godzinie odbywania się kursów/szkoleń otrzymają Państwo drogą elektroniczną (email/SMS). Dopiero po otrzymaniu tej wiadomości prosimy o dokonanie opłaty za kurs/szkolenie.

W przypadku niezebrania wystarczającej liczby chętnych na kurs zastrzegamy sobie prawo do jego nieorganizowania. Brak informacji o rozpoczęciu kursu jest jednoznaczny z jego nieorganizowaniem.

Uwaga: podana cena dotyczy nauczycieli uczących w szkołach gdyńskich.

W celu uzyskania informacji o cenie szkoleń dla pozostałych nauczycieli, prosimy o kontakt telefoniczny: 58 765 07 92.

Nr konta: PKO Bank Polska S.A. 90 1440 1026 0000 0000 1254 1279

Tematyka szkoleniaIlość godzin dydaktycznychAdresaciOdpłatnośćProwadzący
Tworzenie quizów edukacyjnych2zainteresowani nauczyciele50 złAnna Drotlew
Jak rozwijać myślenie matematyczne u młodszych uczniów?8zainteresowani nauczyciele80 złDanuta Chwastniewska
Praktyczne nauczanie motoryki z elementami koszykówki oraz wspomaganie integracji sensorycznej3n-le przedszkoli, klas I-III50 złArkadiusz Korek, Marta Wasążnik
Inteligencje wielorakie4zainteresowani nauczyciele60 złUrszula Sierżant
Upcykling dla najmłodszych3n-le przedszkoli, klas I-III, n-le świetlic50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Przyrodnicza lekcja w terenie3n-le przedszkoli, klas I-III, n-le przyrody w kl. IV i świetlic50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Reduce, Reuse, Recycle3zainteresowani n-le50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Warsztat pisarski4zainteresowani n-le50 złStella Laudańska
Egzamin ósmoklasisty – języki obce. Teoretycznie i praktyczne przygotowanie uczniów. Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych.4n-le języków obcych w kl. VII-VIII, 50 złJustyna Olewińska
Procesy zachodzące w grupie, metody pracy z grupą – organizacja przestrzeni edukacyjnej3zainteresowani nauczyciele50 złJustyna Olewińska
Warto wiedzieć, jak pracuje mózg - neurodydaktyka w procesie poznawczym i emocjonalnym
10zainteresowani nauczyciele80 złUrszula Sierżant
Dobry błąd - o wykorzystaniu błędów uczniowskich w procesie edukacyjnym
4zainteresowani nauczyciele50 złdr Joanna Lisiewicz
Aktywizujące metody nauczania: dyskusja, debata, design thinking
8nauczyciele klas IV – VIII szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych
60 złMaria Łojek-Kurzętkowska
Laboratorium lektur15nauczyciele poloniści80 złStella Laudańska
Techniki wspomagające uczenie się słownictwa i nie tylko
9nauczyciele języków obcych80 złAnna Kulińska
Niespokojna planeta - eksperymenty
3nauczyciele klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, wychowawcy świetlic szkolnych
50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Kuchnia czy laboratorium chemiczne? Doświadczenia oparte na składnikach, które można znaleźć w każdej kuchni
3nauczyciele przedszkoli, klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, nauczyciele świetlic
50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Sztuczki ze światłem - zjawiska optyczne
3nauczyciele przedszkoli, klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, nauczyciele świetlic
50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Świat pełen barw - eksperymenty3nauczyciele przedszkoli, klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, nauczyciele świetlic
50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Morze Martwe - gęsty, gęstszy, najgęstszy
3nauczyciele przedszkoli, klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, nauczyciele świetlic
50 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Edukacja finansowa najmłodszych
8nauczyciele przedszkoli, klas I-III, nauczyciele przyrody w kl. IV, nauczyciele świetlic
60 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Origami i matematyka - podstawy3nauczyciele matematyki kl. IV-VIII szkoły podstawowej, inni zainteresowani nauczyciele
bezpłatneAnna Domzała
Origami i matematyka - kokardki matematyczne
4nauczyciele matematyki kl. IV-VIII szkoły podstawowej, nauczyciele klas gimnazjalnych, inne zainteresowane osoby, które ukończyły kurs podstawowy
50 złAnna Domzała
Techniki inżynierii genetycznej – zastosowanie w biologii i medycynie
12n-le SP VII-VIII, n-le szkół ponadpodstawowych100 złAnna Kot
Doświadczenia chemiczne z zakresu podstawy programowej w szkole podstawowej (kl. VII – VIII)
6n-le chemii SP (VII-VIII)70 złPiotr Malecha
Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka10nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych90 złRenata Wolińska
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi16nauczyciele klas I – III, nauczyciele klas „0”, pedagodzy szkół podstawowych
110 złRenata Wolińska
Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka10nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej80 złRenata Wolińska
Doświadczenia dla najmłodszych (kl. I - IV)4n-le chemii/przyrody SP I-III, IV50 złPiotr Malecha
Zajęcia terenowe z geografii
6n-le przyrody/geografii klas IV-VIII70 złMałgorzata Onasch-Ptaszyńska
Excel – wszystko, czego nie wiecie, a boicie się zapytać. Funkcje przydatne dla każdego3zainteresowani n-le50 złJolanta Rucka
Python na start – programowanie dla nastolatków3n-le informatyki50 złJolanta Rucka
Programowanie dla dzieci – interpretowany wizualny język programowania Scratch. Podstawy dla początkujących
3n-le informatyki50 złJolanta Rucka
Emisja głosu z autoprezencją i pracą z mikrofonem
3zainteresowani nauczyciele60 złAgnieszka Babicz-Stasierowska
„Już koduję!" – tworzenie gier w Scratchu3n-le informatykibezpłatneJolanta Rucka
Aplikacje on-line w pracy nauczyciela3zainteresowani
n-le
50 złAnna Drotlew
eTwinning w pracy nauczyciela6zainteresowani
n-le
60 złAnna Kulińska
Motywowanie uczniów do pracy – wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku10zainteresowani
n-le
120 złRenata Wolińska
Uczeń w świecie społecznym10zainteresowani
n-le
90 złUrszula Sierżant
Zarządzanie emocjami8zainteresowani
n-le
80 złMałgorzata Moczulska
Porozumienie bez przemocy8zainteresowani
n-le
80 złMałgorzata Moczulska
Edukacja i rozwój – jak wspierać ucznia?10zainteresowani
n-le
90 złUrszula Sierżant
Praca edukacyjna i terapeutyczna z dzieckiem z dysleksją rozwojową8zainteresowani
n-le
80 złDanuta Chwastniewska
Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli? 3zainteresowani
n-le
70 złAnna Kunicka
Aktywizujące metody nauczania2n-le humaniści (katecheci, n-le historii)50 złGrażyna Szotrowska, Joanna Gawron
Jak zorganizować grę miejską?3zainteresowani n-le60 złGrażyna Szotrowska, Joanna Gawron
Regulamin konkursów szkolnych i międzyszkolnych w świetle przepisów oświatowych4zainteresowani n-le50 złKrystyna Ciesielska
Spotkania z rodzicami - kształtowanie umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami4zainteresowani n-le60 złKrystyna Ciesielska
Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego360 złMałgorzata Gogola
Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego3zainteresowani n-le60 złMałgorzata Gogola
Opiekun stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego2zainteresowani n-le60 złMałgorzata Gogola
Rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem obcym – jak uniknąć błędów blokujących i zniechęcających uczniów?3nauczyciele językowcy60 złJustyna Olewińska
Ciekawe sposoby na lekcje muzyki w klasach IV-VI3nauczyciele muzyki50 złJoanna Węglerska
Muzyka na wesoło w nauczaniu wczesnoszkolnym3nauczyciele muzyki50 złJoanna Węglerska
Dziennikarstwo – pasja, czy misja? Praktyczne aspekty zawodu9nauczyciele poloniści60 złTomasz Gawliński