Renata Wolińska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny d/s psychoprofilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży

Pedagog w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni

Były nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych i rad pedagogicznych:

– Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka
– Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi
– Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka

Kategorie: Nasi doradcy