Małgorzata Gogola

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– wsparcie w planowaniu pracy w przedszkolu, w konstruowaniu scenariusz zajęć dydaktycznych,

– stosowanie metod aktywizujących w racy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,

– rozwijanie twórczego myślenia dzieci,

– doradztwo z zakresu awansu zawodowego

 

 

Kategorie: Nasi doradcy