Krystyna Ciesielska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSP nr 2 w Gdyni

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– udzielanie  konsultacji i opiniowanie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

– prezentowanie warsztatu i metod pracy na lekcjach otwartych

– wsparcie w opracowaniu scenariuszy zajęć

Kategorie: Nasi doradcy