Katarzyna Szmuksta

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych
Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2003 roku
Nauczycielka języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

Zakres prowadzonych zajęć:
– doradztwo z zakresu języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
– wieloletni wychowawca –  doradztwa z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli i młodych wychowawców

Kategorie: Nasi doradcy