Jolanta Rucka

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny w zakresie informatyki (szkoła podstawowa) Nauczyciel informatyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni.

Zakres prowadzonych zajęć:

  • szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w pracy z uczniem
  • podnoszenie poziomu i efektywności nauczania informatyki w szkole podstawowej
  • wdrażanie elementów programowania jako nowej powszechnej rzeczywistości cyfrowej
  • praca z uczniem szczególnie uzdolnionym w kierunku matematyczno-informatycznym, przygotowanie do konkursów
  • grafika i obróbka fotografii cyfrowej
Kategorie: Nasi doradcy