Joanna Gawron

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny religii, magister licencjat teologii
Wykładowca UKSW i PWT- psychopedagogika, katechetyka, dydaktyka.

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– doradztwo przedmiotowe

– opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów UKSW i PWT

– koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli religii

– stała współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

Kategorie: Nasi doradcy