Grażyna Szotrowska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wos-u

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciel roku 2005

Autorka programu ”Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich”

Autorka licznych artykułów w czasopismach oświatowych, współautorka  ćwiczeń  egzaminacyjnych z historii i wos-u

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– wsparcie w planowaniu i realizacji gier miejskich dla uczniów gdyńskich szkół

– koordynator sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

 

Prowadzone szkolenia:

Efektywne nauczanie

Gry i zabawy terenowe

Kategorie: Nasi doradcy