Dorota Maria Płotka

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

– Pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy, mediator

– Absolwentka licznych studiów podyplomowych

– Współpracuje z wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia ze studentami oraz wykłady na konferencjach

– Autorka publikacji pedagogicznych m. in. na temat depresji i lęków u młodzieży w wieku adolescencji. Specjalizuje się w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci i stosowania przemocy.

– Jej hobby to spacery z psem, podróże i zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie ludzi i kultur.

Kategorie: Nasi doradcy