Anna Zatwarnicka

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

– Doradca metodyczny biologii (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa)
– Nauczycielka biologii i przyrody w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie
Nagrodzona statuetką Róża Ekologii 2018/2019.
Kilkukrotna zdobywczyni tytułu Lider Lokalnej Ekologii oraz Ekspert EE.
Dwukrotna zdobywczyni tytułu Ambasador Experymentu.
Dwukrotnie nominowana do nagrody Nauczyciel Roku.
Edukatorka w Ogólnopolskim Projekcie „Cyfrowobezpieczni” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Organizatorka Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z”.
Współtwórczyni ścieżki ekologicznej na terenie CN Experyment.
Aktywnie współpracuje z CN Experyment oraz KZG „Dolina Redy i Chylonki”.
Recenzentka podręczników w jednym z wydawnictw.
Prelegentka na Konferencji Edukacji Medialnej.
Doradca w zakresie nauczania biologii:
– wspomaganie nauczycieli w zakresie działań ekologicznych
– nauczanie z wykorzystaniem TIK
– opieka nad stażystami
– wdrażanie metod aktywizujących na lekcjach biologii
Kategorie: Nasi doradcy