Anna Kulińska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej

Zakres prowadzonych zajęć:
– doradztwo w zakresie nauczania języka angielskiego
– nauczanie z wykorzystaniem TIK
– opieka nad praktykantami / stażystami

 

Prowadzone szkolenia:

Quizy online

eTwinning w pracy nauczyciela

Techniki wspomagające uczenie się słownictwa i nie tylko

Kategorie: Nasi doradcy