Anna Kulińska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej

Opiekun praktyk studentów filologii angielskiej
Wykładowca metodyki nauczania języka w Ateneum Szkoła Wyższa
Autorka programów nauczania języka angielskiego dla liceum, technikum i szkoły branżowej

Zakres prowadzonych zajęć:
– doradztwo w zakresie nauczania języka angielskiego
– nauczanie z wykorzystaniem TIK
– opieka nad praktykantami / stażystami

 

 

Kategorie: Nasi doradcy