Anna Drotlew

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Doradca metodyczny z matematyki z zakresu szkoły podstawowej

Pełnione funkcje:

– Egzaminator egzaminu ósmoklasisty

– Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki

– Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki

– Trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination”

– Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu”

Zakres prowadzonych zajęć:

– doradztwo z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji,

– doradztwo z zakresu metod aktywizujących rozwijających kreatywności wśród uczniów

– doradztwo z zakresu analizy i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza

Kategorie: Nasi doradcy