Agnieszka Szwejkowska-Kulpa

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

– Doradca metodyczny –  nauczanie wczesnoszkolne.
– Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 28 Gdynia
– Redaktor prowadzący materiałów ćwiczeniowych  nauczania wczesnoszkolnego ” Ćwiczenia z Bratkiem” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  Sp.z o.o  Gdynia do podręcznika Ministerstwa Edukacji Narodowej ” Nasza szkoła”
– Autor podręczników do klasy pierwszej szkoły podstawowej „Uczymy się z Bratkiem” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  Sp.z o.o Gdynia.
– Wykładowca z zakresu pedagogiki na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
ZAKRES PROWADZONYCH ZAJĘĆ
– Udzielanie konsultacji i opiniowanie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
– Wsparcie merytoryczne i metodyczne wiedzy nauczycieli i ich umiejętności praktycznych. Koniecznych do realizacji celów i zadań współczesnego systemu oświatowego.
– Doradztwo przy tworzeniu  programów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w edukacji wczesnoszkolnej tak, aby były one dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych ucznia.
Motto ” Wykonywanie zadań doradcy metodycznego traktujemy jako wyróżnienie i służbę nauczycielom”
Kategorie: Nasi doradcy