Elżbieta Marta Andruchów

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Nauczycielka języka polskiego  w  XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
Egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli.
Zakres prowadzonych zajęć:
– wsparcie we wdrażaniu i realizowaniu nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych  z języka polskiego,
– nauczanie języka polskiego jako drugiego dla uczniów powracających zza granicy i cudzoziemców,
– wsparcie dla wychowawców klasowych i opiekunów grup  międzyoddziałowych
Kategorie: Nasi doradcy