Ewa Grzymkowska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Nauczyciel j. angielskiego

wicedyrektor,

ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

przewodnicząca zespołów egzaminatorów egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z j. angielskiego OKE

Kategorie: Nasi doradcy